Bouwbegeleiding

Het ideale moment om als bouwbegeleider in beeld te komen is bij de haalbaarheid plannen van een bouw. Door te bespreken wat de wensen zijn, keuzes te maken uit de favoriete opties, te beoordelen of er tekenwerk en/of een vergunning nodig is en de werkzaamheden in een bestek goed op papier te zetten. Om zo een eenduidige specificatie en scope te laten ontstaan richting de aannemers. Wij maken een projectbegroting om te kosten in beeld te krijgen.

De aanbiedingen van de aannemers zullen door ons als bouwbegeleider beoordeeld worden op volledigheid, op prijs, op kwaliteit, op levering en leveringscondities . Na een uitgebreide evaluatie zal er een advies uitgebracht worden voor het meest favoriete bouwvoorstel op basis van prijs, kwaliteit en condities. De keuze hoeft niet per definitie te vallen op de laagste aanbieder. Moraliteit van de aanbieder zal ook een rol spelen.
Nadat de keuze is gemaakt en de opdracht is verstrekt zullen schriftelijke afspraken gemaakt worden over start, planning, oplevering, werkwijze, betalingstermijnen. Ook hierbij spelen wij als bouwbegeleider een belangrijke rol. Tijdens de werkzaamheden zullen wij de voortgang periodiek bewaken en controleren. Aan het einde van het bouwtraject volgen de oplevering en de afrekening.
Samenwerking en partner in specialisme en expertise